RİTİM ATÖLYESİ

ritim_atolyesiAnne karnındayken başlarız ritme. Zaman geçer, gelişiriz ve bir yer edinmek üzere adım atarız dünyaya. Cesaretliyizdir. Büyürüz, büyürüz, okuruz, yapar – eder, öğreniriz… Ve en başından beri hayatımızın her anına ayak uyduran kalp atışlarımız… Düzenleyici bir ritim; metronomdur. Aldırış etmediğimiz bu vuruşlardan her biri varlığımızın içsel yansımasıdır.

Kulağınızı o muhteşem ritimciye verin ve duyun kendinizi!

Ritim, yaşantılarımızda hareket eden tüm cisimlerin dışarıya verdiği seslerin bütünüdür. Fakat bu olgunun günlük hayatımızda karşılaştığımız hali dağınık bir yapıdadır. Atölye çalışmalarımızda yapacağımız iş; müziğin evrensel temellerinden ve içsel enerjimizden faydalanarak bu dağınık yapıyı estetik değerlerle şekillendirmektir.

Ritmik hareketler çocukların gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Çocuk, müziği sessizce oturup dinlemez, hareket etmek ister çocuğun kendi yeteneklerini ve bu yeteneklerinin sınırlarını keşfetmesine yardımcı olur. Bağımsız davranışlar kazanmasına ve grup etkinlikleri oluşturmasına olanak sağlar.

Ritim aletleri müzik çalışmalarında önemli yer tutar. Bu aletler şarkı ve ront öğretimi sırasında kullanılabilir. Müzik, diğer disiplin alanlarıyla iç içedir. Diğer derslerdeki kavram ve konuların öğretiminde müzik ve ritim dersinde yer alan becerilerden yararlanılabilir.

Ritim çalışmaları ne gibi gelişmeler sağlar ?

Sosyalleşme,

Grup çalışmasını öğrenme ve uyum,

Koordinasyon yeteneğinde gelişme,

Yaratıcılık gelişimi,

Göz kontağında artış,

Dikkat süresinde uzama,

Sözel taklit yeteneğinde gelişme,

Bellekte kuvvetlenme,

İnce el becerilerinde ve duyulan sesleri ayırt etme yeteneğinde ilerleme.

Atölye çalışmalarımız; çeşitli perküsyon ve orff aletleri ile, içimizdekileri paylaşarak ortaya koyduğumuz yorumları ve doğaçlamaları şekillendirip bir sunum haline getirme çerçevesindedir.

Başvur