Resim Kursu

resim_kursu
Resim yapmak hislerin dışavurumudur ve çocukların ruhsal ve fiziksel sağlığı için çok önemlidir. Çocukların ruhsal, bedensel ve aynı zamanda kişiliklerinin gelişiminde resim önemli bir araç, etkin bir yoldur. Çocukluk döneminde resim yapmak, çocuğun kendini tanıması ve tanıtması açısından önemli bir iletişim sürecidir.

Ayrıca kişiliğin değerlendirilmesinde de resimlere başvurulmaktadır. Çocuk olumsuz deneyimlerini, bastırılmış isteklerini resim yoluyla dışa vurur. Bilinçaltında yatan ve çocuğa baskı yapan özlem ve dürtüler, sembollerle resme yansır. Sözel olarak anlatılamayan her şey, figüratif olarak ve çizgilerle ifade edilme olanağı bulur.

Çocuklar yaptıkları resimlerle kendi iç dünyalarının bir parçasını dışarı yansıtmış olurlar, olaylara karşı duygularını düşüncelerini yansıtmakta bir görüş biçimi geliştirmeyi, düşünce dilini yansıtmayı öğrenirler.

Resim çalışmaları çocuğu ben merkezli olmaktan uzaklaştırır kendi yeteneklerini ve deneyimlerini ortaya koyma fırsatı verir, estetik duyarlığı geliştirerek ince ruhlu bireyler olmalarını sağlar.

Başvur